Združenje likovnih terapevtov Slovenije

Združenje za razvoj
likovne terapije v Sloveniji

Likovna terapija je terapevtski pristop, ki je v tujini že priznan in uveljavljen
ter predstavlja del klinične obravnave.

Likovna terapija

Je oblika psihoterapije, ki uporablja likovno izražanje kot primarno obliko komunikacije med terapevtom in udeležencem.

Delavnice

Informacije o trenutnih delavnicah združenja.

Projekti

Informacije o projektih združenja.