Cilji in vizija

Naši cilji:

–       poskrbeti za prepoznavnost likovne terapije

–       omogočati izobraževanja iz likovne terapije

–       dati možnost strokovnjakom na tem področju, da se med seboj povežejo

–       svetovati uporabnikom dostop do likovnih terapevtov z registriranimi in vodilnimi strokovnjaki na tem področju