O združenju

Združenje likovnih terapevtov Slovenije se ukvarja z razvojem in krepitvijo likovno terapevtske panoge na področju Slovenije.

Od leta 2021 je združenje tudi polni organizacijski član Evropske federacije likovne terapije (European Federation of Art Therapy).

ZLIT vodi Register likovnih terapevtov v Sloveniji. S tem se zagotavlja izobraževalne standardi strokovnjakov likovne terapije, ki so v skladu z Evropsko federacijo likovne terapije.

Dejavnosti društva

Dejavnosti društva:

 • izvajanje terapevtske dejavnosti, psihosocialne pomoči in svetovanja
 • izvajanje delavnic in izobraževanj s področij likovne terapije
 • izvajanje znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju družboslovja in humanistike, z namenom izobraževanja, izpopolnjevanja strokovnega znanja,
 • izboljševanja kvalitete življenja in nudenja pomoči
 • izdajanje letakov, brošur in ostalih publikacij
 • oblikovanje strokovne literature
 • izvajanje umetniškega ustvarjanja, terapije z umetnostjo, oblikovanja in ilustriranja literature in drugih publikacij

Cilji in vizija

Naši cilji:

 • poskrbeti za prepoznavnost likovne terapije
 • omogočati izobraževanja iz likovne terapije
 • dati možnost strokovnjakom na tem področju, da se med seboj povežejo
 • svetovati uporabnikom dostop do registriranih likovnih terapevtov

Postanite član

Če bi si želei postati člani ali simpatizerji našega društva, vas prosimo, da nam pošljete elektronsko pošto, na katero vam bomo odgovorili s pristopno izjavo.